Moduler – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Landmaster > Moduler

Moduler

Masteruddannelsen i landskab og planlægning består af fire grene med hver sine moduler. Alle moduler er helt nye eller væsentligt ændrede i forhold til det tidligere tilbud inden for landdistriktsudvkling, landskabsforvaltning og friluftsliv.

Uddannelsen rummer også to obligatoriske moduler, hvor alle deltager sammen. Det skal sikre en fælles faglig forståelse, grundlæggende teori- og analyseredskaber, tværgående kendskab til hinanden samarbejdsmuligheder. 

Modulerne udbydes i rækkefølgen 1-6. Du behøver ikke nødvendigvis gennemføre modulerne i den rækkefølge. Du kan også nøjes med at tage et enkelt modul og så eventuelt starte på uddannelsen undervejs. Flere af modulerne foregår samtidigt, og i nogle tilfælde laver vi temadage o.l. på tværs af uddannelsens fire grene.

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme

Modul 1 Natur som ressource for behandling og
sundhedsfremme 

10 ECTS

Modul 2 Stedets betydning – innovation og projektudvikling 
(obligatorisk fællesmodul) 
7,5 ECTS
Modul 3 Videnskabsteorier og analysemetoder
(obligatorisk fællesmodul) 
7,5 ECTS
Modul 4 Programmer for naturbaseret sundhedsfremme
og behandling
 
10 ECTS
Modul 5 Etablering af en terapihave eller et sundheds-
fremmende projekt 
10 ECTS
Modul 6 Masterprojekt  15 ECTS

Landdistriktsudvikling

Modul 1 Landdistrikternes forandring fra agrare til ’glokale’ samfund   10 ECTS
Modul 2 Stedets betydning – innovation og projektudvikling
(obligatorisk fællesmodul) 
7,5 ECTS
Modul 3 Videnskabsteorier og analysemetoder
(obligatorisk fællesmodul) 
7,5 ECTS
Modul 4

Civilsamfund, entreprenørskab og local governance

10 ECTS

Modul 5

EU’s og national landdistriktspolitik, governance og netværksstyring

10 ECTS

Modul 6

Masterprojekt 

15 ECTS

Landskabsforvaltning

Modul 1

Multifunktionelle landskaber – bæredygtige fremtider?

10 ECTS

Modul 2 Stedets betydning – innovation og projektudvikling 
(obligatorisk fællesmodul) 
7,5 ECTS

Modul 3

Videnskabsteorier og analysemetoder
(obligatorisk fællesmodul) 
7,5 ECTS
Modul 4 Landskabets arealforvaltere – samarbejde og konflikter  10 ECTS
Modul 5 Planlægning og offentlig landskabsforvaltning – forandringer og udfordringer 10 ECTS
Modul 6 Masterprojekt  15 ECTS

Friluftsliv

Modul 1 Friluftslivets historiske udvikling, sundhed og pædagogisk
potentiale 
10 ECTS
Modul 2 Stedets betydning – innovation og projektudvikling 
(obligatorisk fællesmodul) 
7,5 ECTS
Modul 3 Videnskabsteorier og analysemetoder
(obligatorisk fællesmodul) 
7,5 ECTS
Modul 4 Organisationer, værdier og forskellige brugerinteresser i friluftliv  10 ECTS
Modul 5 Konflikter, IT og friluftspolitiske tiltag før og nu  10 ECTS
Modul 6 Masterprojekt  15 ECTS