Programmer for naturbaseret sundhedsfremme og behandling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Landmaster > Moduler > Programmer for naturba...

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme modul 4

Programmer for naturbaseret sundhedsfremme og behandling

Modul 4 handler om at omsætte teori til praksis. Vi tager afsæt i teorier om naturen og naturbaseret terapis betydning for menneskers sundhed. Ud fra det tilrettelægges naturbaserede aktiviteter og sundhedsfremmede tiltag i og med naturen. Du kommer desuden til at arbejde med opbygning af natur- og havebaserede behandlingsprogrammer til forskellige målgrupper. Det inkluderer også tilpasning af aktiviteter til årstiden og brug af naturmaterialer. Behandlingsaktiviteter med fokus på kropsbevidsthed og selvregulering vil også indgå. Modulet omfatter en projektopgave med fokus på ​et natur- eller havebaseret behandlingsprogram for en specifik målgruppe.

Modul 4 består af to internatkurser og to kursusdage. Hertil kommer hjemmestudier og projektarbejde. Omfanget er 10 ECTS-point. Modulet afsluttes med skriftlig projektopgave og en individuel mundtlig prøve, baseret på projektopgaven. [Kursusnummer NIGM16006U]

Internat 1

21.-23. september 2017

Kursusdag 1

10. oktober 2017 

Internat 2

9.-11. november 2017

Kursusdag 2

28. november 2017

Eksamen

December 2017 på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg

Undervisere

Medarbejdere fra Forskergruppen for natur, sundhed og design på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning suppleret med undervisere fra andre universiteter og eksperter fra praksis.

Ansvarlig

Dorthe Varning Poulsen, adjunkt, dvp@ign.ku.dk, tlf. 3533 6784, IGN
Ulrika Stigsdotter, professor, uks@ign.ku.dk, tlf. 3533 1786, IGN

Pris

20.000 kr. inkl. internater og visse materialer

Ansøgning

Der er stadig ledige pladser og fristen er forlænget til 10. august 2017
Ansøgningsskema findes på http://landmaster.science.ku.dk/adgangskrav-tilmelding/