Stedets betydning – innovation og projektudvikling – Københavns Universitet

Landmaster > Moduler > Stedets betydning – in...

Tværgående modul 2

Stedets betydning – innovation og projektudvikling

Modulet handler om de unikke forhold på et sted - i lokalsamfundet, i landskabet, i naturen, som kan være med til at danne rammen om et sundhedsfremmende projekt. Vi ser på et lokalsamfundts potentiale for udvikling og innovation med særligt fokus på natur og sundhed, set i en økonomisk, social og kulturel ramme, der også kan være grundlag for at styrke livskvaliteten for befolkningen i området.

Som deltager får du erfaring med at identificere værdier og ressourcer i praksis og aktivere dem på nye måder (innovation). I modulet arbejder vi med lokale analyser, ligesom du får erfaring med projektarbejde og projektudvikling. En betydelig del af modulet bruges på nærstudier af et udvalgt lokalsamfund.

Alle, der vil gennemføre hele masteruddannelsen, skal gennemføre dette modul, men det kan også tages selvstændigt.

Undervisningen er koncentreret i et intensivt internatkursus på 2,5 dage, et dagsseminar plus hjemmestudier og projektarbejde. Omfanget er på 7,5 ETCS-point. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave, som skal forsvares mundtligt.

Internatkursus

Forår 2019

Dagsseminar

Forår 2019

Eksamen

Tid og sted kommer

Undervisere

Undervisere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og relevante eksperter fra praksis

Ansvarlige

Dorthe Varning Poulsen, adjunkt, ph.d., dvp@ign.ku.dk, tlf. 6142 3161

Pris

15.000 kr. inkl. internatudgifter og visse materialer 

Ansøgning

Ansøgningsskema fundes på http://landmaster.science.ku.dk/adgangskrav-tilmelding/