Stedets betydning – innovation og projektudvikling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Landmaster > Moduler > Stedets betydning – in...

Tværgående modul 2

Stedets betydning – innovation og projektudvikling

Modulet handler om de unikke forhold på et sted - i lokalsamfundet, i landskabet, i naturen, som også kaldes de stedbundne værdier. De kan rumme potentiale for udvikling og innovation på mange måder, f.eks. økonomisk, socialt, kulturelt, og kan også være grundlag for at styrke livskvaliteten.

Som deltager får du erfaring med at identificere sådanne værdier i praksis og aktivere dem på nye måder (innovation). I modulet arbejder vi med lokale analyser, ligesom du får erfaring med tværfagligt projektarbejde og projektudvikling. En betydelig del af modulet bruges på nærstudier i et udvalgt lokalsamfund, hvor vi også opholder os. Få mere at vide hos Hanne Tanwig, hwt@ign.ku.dk, tlf. 3058 9820.

Alle, der vil tage hele masteruddannelsen, skal gennemføre dette modul, men det kan også tages selvstændigt. [Kursusnummer NIGM16007U]

Undervisningen er koncentreret i et intensivt internatkursus på 2,5 dage, et dagsseminar plus hjemmestudier og projektarbejde. Omfanget er på 7,5 ETCS-point. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave, som skal forsvares mundtligt.

Internatkursus

Den 26.-28. januar 2017 i Sydvestjylland

Dagsseminar

Den 27. februar 2017 på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej 23, Frederiksberg 

Eksamen

Den 6. eller 7. april 2017 på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej 23, Frederiksberg 

Undervisere

Dorthe Varning Poulsen, Hanne W. Tanvig og andre undervisere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, kollegaer fra andre universiteter og relevante eksperter fra praksis

Ansvarlige

Dorthe Varning Poulsen, adjunkt, ph.d., dvp@ign.ku.dk, tlf. 3533 6784
Hanne Tanvig, seniorrådgiver, ph.d. hwt@ign.ku.dk, tlf. 3058 9820

Pris

15.000 kr. inkl. internatudgifter og visse materialer 

Ansøgning

Fristen er den 16. december 2016.
Ansøgningsskema findes på http://landmaster.science.ku.dk/adgangskrav-tilmelding/