Videnskabsteorier og analysemetoder – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Landmaster > Moduler > Videnskabsteorier og a...

Tværgående modul 3

Videnskabsteorier og analysemetoder

Dette modul kobler deltagernes praksisrelaterede problemstillinger med analyse og diskussion på et videnskabeligt grundlag og giver kompetencer til brug i de øvrige moduler. Det er i stigende grad et krav, at man som fagprofessionel kan forholde sig handlingsorienteret og kritisk til skabelse og brug af viden. Modulet ser på, hvilke former for viden man typisk trækker på i forhold til landskab og planlægning og gennemgår, hvad videnskab er som institution, grundlag og metode. Deltagerne introduceres til, hvad et godt (videnskabeligt) argument er, og hvad det vil sige, at praksis er evidensbaseret. Alle, der vil tage hele masteruddannelsen, skal gennemføre dette modul, men det kan også tages selvstændigt. [Kursusnummer NIGM16013U]

Undervisningen er koncentreret i et intensivt internatkursus af 2,5 dages varighed, hjemmestudier og projektarbejde plus et dagsseminar. Omfang er 7,5 ECTS point. Modulet afsluttes med en individuel skriftlig aflevering, der sætter indholdet i relation til egen praksis og bedømmes efter 7 trins-skalaen.

Internatkursus

Den 27.-29. april 2017 på Sjælland

Dagsseminar

Den 29. maj 2017 på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg

Eksamen

Den 19. juni 2017 på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg
Skriftlig opgave skal afleveres den 12. juni

Undervisere

Christian Gamborg og Tina Hansen og andre medlemmer af undervisnings- og forskningsgruppen i videnskabsteori ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Desuden undervisere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, kollegaer fra andre universiteter og relevante eksperter fra praksis

Ansvarlige

Christian Gamborg, lektor, ph.d., chg@ifro.ku.dk, tlf. 3533 1734
Tina Hansen, undervisningsadjunkt, geograf, tih@ifro.ku.dk, tlf. 3533 2905

Pris

15.000 kr. inkl. internat og visse materialer

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 16. december 2016. Ansøgningsskema findes på http://landmaster.science.ku.dk/adgangskrav-tilmelding/