Master i landskab og planlægning – Københavns Universitet

Master i landskab og planlægning er en efteruddannelse, der fører dig frem til kandidatniveau. Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og kobler til de nyeste teorier. Samtidig foregår undervisningen i tæt samspil med praksis, og vi lægger vægt på, at deltagerne får mulighed for tværgående samarbejde og netværksdannelse.

Uddannelsen har to grene: Naturbaseret terapi og sundhedsfremme kvalificerer dig til at arbejde med naturbaseret terapi og andre naturaktiviteter med et sundhedsmæssigt, pædagogisk eller socialt sigte. Landskabsforvaltning har fokus på menneskets forvaltning som afgørende for de forandringer, der præger landskabet. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med helhedsorienteret planlægning af landskaber.

Naturbaseret terapi

Landskabsforvaltning