Ansøgning og pris – Københavns Universitet

Landmaster > Ansøgning og pris

Ansøgning og pris

Indsigt i ansøgning og pris bringer dig ét skridt tættere på en uddannelse i landskab og planlægning.

Adgangskrav og tilmelding

Pris

Hvert modul koster 20.000 kr. De to obligatoriske fællesmoduler koster hver 15.000 kr. I prisen indgår undervisning, flere materialer samt de fleste udgifter til internatophold, med mindre andet oplyses. Transportudgifter er ikke dækket. Den samlede pris for hele uddannelsen er 120.000 kr. (2016).

Ansøgning om optagelse og tilmelding til kurserne

Der er to måder at tilmelde sig på: som enkeltfagskurser – når man fra starten ikke er sikker på at skulle tage hele uddannelsen – eller hele uddannelsen – når man er sikker på det. Selv om man vælger hele uddannelsen fra starten, skal man desuden tilmelde sig hvert kursus/modul for sig.

Masterstuderende optaget på hele uddannelsen er garanteret plads på kurserne inden for en periode på seks år

Ansøgningsskema enkeltfagskurser

Ansøgningsskema om optagelse til en masteruddannelse (pdf)

Kursustilmelding for masterstuderende (pdf)

Tilmelding til masterprojekt har en særlig procedure.

Når du skal tilmelde dig masterprojekt, skal du i samarbejde med studieleder/vejleder udfylde og underskrive en kontrakt som sendes til studenterservice@science.ku.dk sammen med et tilmeldingsskema for masterstuderende. Dette skal ske ved påbegyndelsen af projektet.

Masterprojektkontrakt (pdf)

Ansøgning skal ske inden ansøgningsfristen og det udfyldte ansøgningsskema afleveres/sendes til:

Help Desk i SCIENCE Studenterservice,
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.

Sene ansøgninger/tilmeldinger

Hvis du forpasser en ansøgningsfrist, er du velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan nå at indsende en sen ansøgning/tilmelding. Såfremt der stadig er plads på kurset, vil vi foretage en konkret vurdering af, om vi kan nå at få dig registreret korrekt og opkrævet betaling inden kursusstart.

Betalingsforhold for masteruddannelser og -kurser

Betaling for masteruddannelser og masterkurser opkræves som deltagerbetaling for de enkelte kurser i takt med tilmelding til kurserne.

Særlige regler angående deltagerbetaling for ikke-EU/EØS-statsborgere

De oplyste priser for masterkurser er for EU/EØS statsborgere samt andre statsborgere med varig opholdstilladelse i Danmark. Midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold sidestilles med en varig opholdstilladelse (ansøgere med varig opholdstilladelse i Danmark skal vedlægge kopi af opholdstilladelsen).

Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 940 kr. pr. ECTS-point.

Betalingsbetingelser

Når du modtager meddelelsen om, at du er optaget, sendes en faktura på den samlede kursusafgift til den angivne fakturaadresse. Af fakturaen fremgår hvilke kurser du er tilmeldt. Så snart vi har registreret indbetalingen, er du endeligt optaget og har adgang til det eller de pågældende kurser. Betalingen er en betingelse for at starte på kurset, så manglende betaling vil medføre afmelding.

Deltagerbetalingen dækker deltagelse i undervisningen, den ordinære eksamen og evt. den dertilhørende reeksamen.

Ved afmelding af kurser efter kursusstart refunderes deltagerafgiften ikke.