Ansøgning og pris – Københavns Universitet

Landmaster > Ansøgning og pris

Ansøgning og pris

Indsigt i ansøgning og pris bringer dig ét skridt tættere på en uddannelse i landskab og planlægning.

Adgangskrav og tilmelding

Ansøgning om optagelse og tilmelding

Der er to måder at tilmelde sig på: Som enkeltfag – når man fra starten ikke er sikker på at skulle tage hele uddannelsen – eller den fulde uddannelse, så man er sikret en plads på alle moduler. Selv om man vælger hele uddannelsen fra starten, skal man også tilmelde sig hvert modul for sig.

Masterstuderende, der er optaget på hele uddannelsen, er garanteret plads på alle moduler inden for en periode på seks år

Ansøgningsskema: Enkeltfag

Ansøgningsskema: Optagelse på masteruddannelsen (pdf)

Modultilmelding for masterstuderende (pdf)

Tilmelding til masterprojekt

Når du skal tilmelde dig masterprojektet, skal du i samarbejde med studieleder/vejleder udfylde og underskrive en kontrakt, som sendes til studenterservice@science.ku.dk sammen med et tilmeldingsskema for masterstuderende. Det skal ske, når du begynder på masterprojektet.

Masterprojektkontrakt

Sene ansøgninger/tilmeldinger

Hvis du forpasser en ansøgningsfrist, er du velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan nå at indsende en sen ansøgning/tilmelding. Hvis der stadig er plads på modulet, vil vi foretage en konkret vurdering af, om vi kan nå at registrere dig korrekt og opkræve betaling, inden modulet starter.

Pris

Modulerne 1, 4, 5 og 6 er hver især på 10 ECTS-point. Prisen er 20.000 kr. pr. modul.

Modul 2 og 3 er forløb på hver 7,5 ECTS-point. Prisen er 15.000 kr. pr. modul. I prisen indgår undervisning, flere materialer samt de fleste udgifter til internatophold, med mindre andet oplyses. Transportudgifter er ikke med i prisen. Den samlede pris for hele uddannelsen er 120.000 kr.

Betaling

Betaling for masteruddannelse og moduler opkræves som deltagerbetaling for de enkelte moduler i takt med tilmeldingen. Du kan først blive registreret på KU's undervisningsplatform, når betalingen er registreret.

Særlige regler for ikke-EU/EØS-statsborgere

De oplyste priser for moduler er for EU/EØS-statsborgere og andre statsborgere med varig opholdstilladelse i Danmark. Midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold sidestilles med en varig opholdstilladelse. Ansøgere med varig opholdstilladelse i Danmark skal vedlægge en kopi af opholdstilladelsen.

Vi modtager ikke taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS-statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark. Derfor forhøjes deltagerbetaling med et tillæg på 940 kr. pr. ECTS-point.

Betalingsbetingelser

Når du modtager meddelelsen om, at du er optaget, sender vi samtidig en faktura til den fakturaadresse, du har angivet. Af fakturaen fremgår, hvilke moduler du er tilmeldt. Så snart vi har registreret indbetalingen, er du endeligt optaget og har adgang til det eller de pågældende moduler. Betalingen er en betingelse for at starte på modulet, så manglende betaling vil medføre afmelding.

Deltagerbetalingen dækker deltagelse i undervisningen, den ordinære eksamen og reeksamen, hvis der er brug for det.

Hvis du afmelder dig moduler, der er startet, refunderes deltagerafgiften ikke.