Ansøgning og pris

Du kan enten søge om optagelse på den fulde masteruddannelse eller på enkelte moduler.

To veje til optagelse

Du kan søge ind på master i landskab og planlægning på to måder:

Du kan søge om optagelse på den fulde masteruddannelse. Så er du sikret en plads på alle moduler, men kan melde fra på hvert modul, hvis du ikke ønsker at fortsætte. Du kan starte uddannelsen med et hvilket som helst modul.

Alternativt kan du søge om optagelse på et enkelt modul, hvis du ønsker at opkvalificere dig inden for et bestemt emne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering
Kompetenceudvikling er en investering for både dig og din arbejdsplads. Ofte vil arbejdsgivere gerne være med til at finansiere videreuddannelse, så de har kompetente medarbejdere nu og i fremtiden. Alternativt kan du finansiere masteruddannelsen selv – eller søge om at få dækket hele eller dele af udgiften via fonde eller legater.

Bruttolønsordning
Du kan indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at virksomheden betaler for din uddannelse, men at du får trukket en aftalt andel af din bruttoløn. Denne lønomlægning skal være tidsbegrænset og indebære en reel nedgang i din bruttoløn. Hvis du overvejer den mulighed, anbefaler vi, at du rådfører dig med skat. Læs mere om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside.

Kompetencefonde
Du og din virksomhed kan søge om tilskud til videreuddannelse, hvis du er omfattet af en overenskomst, der har indgået aftale om kompetenceudvikling med støtte fra en kompetencefond, f.eks.:

Du kan også undersøge, om din virksomhed har en kompetencefond.

Legater
Der findes en række legater, man kan søges i forbindelse med videreuddannelse. Få overblik over nogle af mulighederne her:

Vær opmærksom på, at legater til videreuddannelse er skattepligtige.