Har ændret mit syn på friluftsliv – Københavns Universitet

Landmaster > Mød de studerende > Har ændret mit syn på ...

Har ændret mit syn på friluftsliv

Det var et ønske om at arbejde mere teoretisk og akademisk med friluftsliv, der fik Carsten Nielsen i gang med masteruddannelsen. Og det var de nye kompetencer, der bragte hans nuværende job i hus. Her udvikler han bl.a. nye friluftsaktiviteter til udsatte borgere.

Da Carsten Nielsen i 2008 blev færdig som friluftsvejleder fra VIA UC i Viborg, havde han appetit på mere friluftsliv. Han var især interesseret i at arbejde mere teoretisk og akademisk med faget. Ønsket var at kvalificere sig til en højere stilling eller kvalificere sig til konsulentopgaver inden for natur- og friluftsliv. Det blev førstnævnte, der kom i spil.

”Uddannelsen førte til, at jeg kvalificerede mig til mit nuværende job som naturcenterleder i Naturstyrelsen. Her bruger jeg mine nye kompetencer til fx at vurdere kvaliteten af de friluftsaktiviteter, naturcenteret udbyder. Jeg udvikler nye friluftsaktiviteter til udsatte borgere, og jeg er med til at udvikle ny turisttilbud med sigte på at hjælpe lokalområder med at tiltrække turister.

Jeg synes, uddannelsen har ændret min opfattelse af friluftsliv. Jeg har i dag respekt for hele bredden i friluftsliv og er ikke længere så firkantet i forhold til, hvad jeg synes, ’rigtigt’ friluftsliv er. Min nye indsigt i forhold til videnskab og videnskabsmetode hjælper mig dagligt med at gå mere kvalificeret og nuanceret til opgaverne.”

Carsten Nielsen synes, at den løbende dialog med de andre studerende og underviserne har været meget værdifuld.

”Det har især været udbytterigt at høre og lære om andres professionelle arbejde med friluftslivet, både pædagogisk, rekreativt, sportsligt, forvaltningsmæssigt osv. Desuden har det høje informationsniveau før og under uddannelsen sikret, at jeg som studerende hele tiden har vidst, hvad jeg havde med at gøre.

Netværksmæssigt har der også været meget at hente. Det er der ingen tvivl om, og jeg bruger det nye netværk regelmæssigt. En af uddannelsens styrker er bl.a., at deltagerne kommer fra alle sider af friluftslivet. Det giver en masse ressourcer og viden at trække på.”

Der er en oplevelse under studiet, Carsten Nielsen særligt husker:

”For mig var det en stor oplevelse og særdeles lærerigt at deltage i studieturen til Sverige og Norge, hvor vi var til forelæsninger på universitetet i Stockholm og højskolen i Bø i Telemark. Her fik vi forelæsninger fra de helt store navne i det akademiske friluftsliv i Skandinavien.”

Hvad er efter din mening den vigtigste grund til at vælge en masteruddannelse med mulighed for friluftsliv som speciale? 

”Aktuelt er der et stigende behov for at kunne argumentere for friluftslivet som felt inden for udeskole, social- og sundhedsområdet m.fl. Det kræver en akademisk tyngde at kunne gå ind i diskussioner med fx. kommunalbestyrelser, udvalg, forvaltninger osv. Den tyngde får man via uddannelsen, suppleret med den erfaring, man har med.

Hvis friluftsliv som metode skal kunne konkurrere med de mange alternativer, skal flere friluftsfolk ruste sig teoretisk. Det er ikke længere nok at tage mennesker med ud, fordi vi tror, det er godt. Vi skal kunne argumentere med faglig og videnskabelig ballast. Den ballast giver denne uddannelse.”