Fagligheden er afgørende – Københavns Universitet

Landmaster > Mød de studerende > Fagligheden er afgørende

Fagligheden er afgørende

Kristine Kleffel valgte masteruddannelsen i landskab og planlægning på grund af den høje grad af faglighed og er glad for muligheden for at arbejde med forskellige emner i længere tid. Desuden er det et plus, at uddannelsen er så tæt relateret til hendes daglige arbejde. Hun har f.eks. allerede indført landskabskaraktermetoden i Gribskov Kommune, hvor hun arbejder med natur og miljø.

Kristine Kleffel ønskede at få opdateret sin viden – og det skulle være et andet sted end Roskilde Universitet, hvor hun havde taget sin oprindelige uddannelse som miljøplanlægger. Via et kursuskatalog fra Skov & Landskab fandt hun masteruddannelsen i landskab og planlægning.

”Jeg ønskede mig en efteruddannelse med en høj grad af faglighed. Ikke en projektlederuddannelse eller den slags mere generelle forløb, for jeg kunne mærke, at min faglige viden begyndte at være lidt forældet. Heldigvis var min chef også glad for det valg,” fortæller Kristine Kleffel, der til  daglig arbejder med natur og miljø i Gribskov Kommune.

Kristine Kleffel har taget fem moduler, primært inden for landskabsforvaltning, og er nu i gang med det afsluttende masterprojekt. Hun synes, at hele forløbet har været meget givende. Noget af det bedste er at få lov at arbejde med et emne i længere tid, end hverdagen med mange sager tillader.

”Og så møder man folk, men ellers ikke ville have mødt, og stifter bekendtskab med andre tænkemåder,” fremhæver Kristine Kleffel. Men det kræver også noget at skulle studere og arbejde samtidig. ”Man bruger en del weekender og aftener på det. Men det går, fordi det er noget, jeg selv har valgt, og fordi det er så tæt relateret til arbejdet. Det er en super motivation,” siger Kristine Kleffel.

Styrken er bl.a., at uddannelsen har et teoretiske perspektiv, men samtidig giver redskaber, der kan bruges i praksis.

”F.eks. ville vi nok ikke have brugt landskabskaraktermetoden i kommunen, hvis jeg ikke havde fået kendskab til den gennem uddannelsen. Her fik jeg også kontakt med andre, der allerede har afprøvet metoden,” fortæller Kristine Kleffel.

At deltage i modulerne var en god oplevelse.

”Vi hørte oplæg, men så også en masse ting ude i virkeligheden. Om aftenen havde vi fine uformelle diskussioner.”

På internaterne er deltagerne opponenter på hinandens opgaver.

”Det giver masser af inspiration, f.eks. bare det at se, hvor flotte kort andre har lavet,” siger Kristine Kleffel. Hendes kollegaer i kommunen synes, det er spændende at læse med i de opgaver, hun laver. Kristine Kleffel giver dem også nogle gange en artikel fra kurserne at læse. På den måde får flere glæde af hendes indsats.