Kontakt

Er du interesseret i uddannelsen og vil gerne vide mere? Hjemmesiden giver svar på det meste, men du kan også kontakte studielederen eller studenterservice og få svar på dine spørgsmål.

Indholdet i uddannelsen

Dorthe Varning Poulsen, studieleder
Tlf. 61 42 31 61 Mail dvp@ign.ku.dk

Tilmelding og andre formaliteter

Studenterservice på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, der tager sig af tilmeldingerne, sender fakturaer o.l.

It-support, når du er i gang 

Københavns Universitets it-support til studerende, hvor du også kan få hjælp til studiekort, adgang til Absalon, KU-brugernavn m.m.