Moduler – Københavns Universitet

Landmaster > Moduler

Moduler

Masteruddannelsen i landskab og planlægning består af fire grene med hver sine moduler. Pt. er kun Naturbaseret terapi og sundhedsfremme og Landskabsforvaltning aktiv.

Modulerne udbydes i rækkefølgen 1-6. Du behøver ikke nødvendigvis gennemføre modulerne i den rækkefølge. Du kan også nøjes med at tage et enkelt modul og så eventuelt starte på uddannelsen undervejs.

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme

Modul 1 Natur som ressource for behandling og
sundhedsfremme 

10 ECTS

Modul 2

Stedets betydning – innovation og projektudvikling 

7,5 ECTS
Modul 3

Videnskabsteorier og analysemetoder

7,5 ECTS
Modul 4 Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme
og behandling til forskellige målgrupper
 
10 ECTS
Modul 5 Etablering af og formelle rammer for en terapihave eller et sundheds-
fremmende naturbaseret projekt 
10 ECTS
Modul 6 Masterprojekt  15 ECTS

Landskabsforvaltning

Modul 4 udbydes efterår 2019 og modul 5 i forår 2020. Herefter træder en ny studieordning i kraft. For dem, der ønsker at tage en fuld masteruddannelse inden for Landskabsforvaltning, vil kurserne kunne overføres til den reviderede masteruddannelse, der træder i kraft i efteråret 2020.

Modul 1

Multifunktionelle landskaber – bæredygtige fremtider?

10 ECTS

Modul 2

Stedets betydning – innovation og projektudvikling 

7,5 ECTS

Modul 3

Videnskabsteorier og analysemetoder 7,5 ECTS
Modul 4 Landskabets arealforvaltere – samarbejde og konflikter  10 ECTS
Modul 5 Planlægning og offentlig landskabsforvaltning – forandringer og udfordringer 10 ECTS
Modul 6 Masterprojekt  15 ECTS

Landdistriktsudvikling 
OBS: Denne gren af uddannelsen er ikke aktiv pt.

Modul 1 Landdistrikternes forandring fra agrare til ’glokale’ samfund   10 ECTS
Modul 2

Stedets betydning – innovation og projektudvikling

7,5 ECTS
Modul 3

Videnskabsteorier og analysemetoder

7,5 ECTS
Modul 4

Civilsamfund, entreprenørskab og local governance

10 ECTS

Modul 5

EU’s og national landdistriktspolitik, governance og netværksstyring

10 ECTS

Modul 6

Masterprojekt 

15 ECTS

Friluftsliv
OBS: Denne gren af uddannelsen er ikke aktiv pt.

Modul 1 Friluftslivets historiske udvikling, sundhed og pædagogisk
potentiale 
10 ECTS
Modul 2 Stedets betydning – innovation og projektudvikling  7,5 ECTS
Modul 3 Videnskabsteorier og analysemetoder 7,5 ECTS
Modul 4 Organisationer, værdier og forskellige brugerinteresser i friluftliv  10 ECTS
Modul 5 Konflikter, IT og friluftspolitiske tiltag før og nu  10 ECTS
Modul 6 Masterprojekt  15 ECTS