Etaberling af og formelle rammer for en terapihave – Københavns Universitet

Landmaster > Moduler > Etablering af og forme...

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme modul 5

Etablering af og formelle rammer for en terapihave eller et sundhedsfremmende naturbaseret projekt

Modul 5 fokuserer på at forstå naturens og terapihavers potentiale for sundhedsfremme og behandling. Modulet introducerer til brugen af basale værktøjer til projektledelse og - styring i processen med at etablere en terapihave og/eller et sundhedsfremmende naturbaseret projekt. Der indgår også viden om formelle rammer, f.eks. i form af lovgivningog samarbejdspartnere, f.eks. offentlige partnere, institutioner og virksomheder.

Modulet indeholder en projektopgave, som omfatter konkrete overvejelser og planer i forhold til at identificere sundhedsfremmende naturmiljøer og/eller etablere en terapihaven eller et sundhedsfremmende projekt. Projektet danner udgangspunktet for eksamen.

Modul 5 består af to internatkurser og to kursusdage. Hertil kommer hjemmestudier og projektarbejde. Omfanget er 10 ECTS-point. Modulet afsluttes med skriftlig projektopgave og en individuel mundtlig prøve, baseret på projektopgaven.
[Kursusnummer NIGM16009U]

Internat 1

25.-27. januar 2018

Kursusdag 1

1. marts 2018

Internat 2

3.-5. maj 2018

Kursusdag 2

23. maj 2018

Eksamen

Juni 2018 på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg

Undervisere

Medarbejdere fra Forskergruppen for natur, sundhed og design på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning suppleret med undervisere fra andre universiteter og eksperter fra praksis.

Ansvarlige

Dorthe Varning Poulsen, lektor, dvp@ign.ku.dk, tlf. 3533 6784, IGN 
Ulrika Stigsdotter, professor, uks@ign.ku.dk, tlf. 3533 1786, IGN

Pris

20.000 kr. inkl. internater og visse materialer

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 10. januar 2018
Ansøgningsskema findes på https://landmaster.science.ku.dk/adgangskrav-tilmelding/