Etablering af og formelle rammer for en terapihave eller et sundhedsfremmende naturbaseret projekt – Københavns Universitet

Landmaster > Moduler > Etablering af terapiha...

Etablering af og formelle rammer for en terapihave eller et sundhedsfremmende naturbaseret projekt

Dette modul fokuserer på at forstå naturens og terapihavers potentiale for sundhedsfremme og behandling. Deltagerne lærer at identificere særlige oplevelsesværdier i naturen og lade dem indgå i et terapeutisk sundhedsfremmende forløb. Modulet introducerer desuden til brugen af basale værktøjer til projektledelse og projektstyring i processen med at etablere en terapihave og/eller et sundhedsfremmende naturbaseret projekt. Det omfatter viden om formelle rammer, f.eks. i form af lovgivning, og samarbejdspartnere, f.eks. offentlige partnere, institutioner og virksomheder.

Modulet indeholder en projektopgave, hvor deltagerne i logbogsform detaljeret beskriver processen med etablering af en terapihaven og/eller et sundhedsfremmende projekt. Opgaven danner grundlag for eksamen.

Undervisningen er koncentreret til to internater af 2 1/2 dages varighed plus to enkeltstående kursusdage. Forud for hvert internat/kursusdag informeres om litteratur (50-200 sider). Internaterne består af forelæsninger, seminarer, projektarbejde, vejledning og ekskursioner. Modulet har et omfang på 10 ECTS-point og afsluttes med en individuel mundtlig eksamen, der er baseret på projektopgaven.

Se detaljeret beskrivelse af modulet

Internat 1
30. januar - 1. februar 2020

Kursusdag 1
5. marts 2009

Internat 2
3. maj - 5. maj 2020

Kursusdag 2
28. maj 2020

Eksamen
22. juni - 23. juni 2020

Undervisere
Kursusteamet består af medlemmer fra forskergruppen for Natur, Sundhed og Design ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning suppleret med eksperter fra praksis

Ansvarlig
Victoria Linn Lygum, adjunkt, vic@ign.ku.dk , tlf. 3533 2780, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Pris
20.000 kr.

Ansøgning
Ansøgning senest 6. januar 2020. Skema findes på https://landmaster.science.ku.dk/adgangskrav-tilmelding/