Kvalificering af naturmiljøer til sundhedsfremme og behandling – planlægning og projektering

Modulet fokuserer på viden om naturmiljøers oplevelsesværdier og særlige egenskaber i forhold til at arrangere behandling eller sundhedsfremme for en selvvalgt målgruppe. Undervejs arbejder du med at udvikle en projektbeskrivelse for en terapihave eller et sundhedsfremmende projekt.

Undervisningssituation

MODUL 5N kvalificerer dig til at vælge de rigtige naturmiljøer eller tilpasse eksisterende naturmiljøer til bestemte målgruppers behov. Du bliver introduceret til værktøjer inden for netværksdannelse og projektstyring som konkret kan bruges i det projekt, du arbejder med i forløbet.