Ledelse i landskabet – samarbejdsdreven stedudvikling og konflikthåndtering

Den fremtidige udvikling af det åbne landskab kræver samarbejde på tværs af interessentgrupper og håndtering af konflikter. Kompetent ledelse af planlægningsprocesser kan være med til at sikre ejerskab til forandringer i landskabet.

Ledelse i landskabet

MODUL 4L tager udgangspunkt i det åbne lands mange aktører og deres ønsker til landskabet. Forskellige interesser og værdier skaber grobund for potentielle konflikter om indretningen af fremtidens landskaber, men åbner også for samarbejder om helhedsorienterede løsninger. Modulet giver indsigt i forskellige aktørers natursyn og i konkrete værktøjer til håndtering af interessenter.

Projekter i det åbne land leder ofte til udarbejdelse af landskabsstrategier. Modulet henvender sig derfor til dig, der ønsker kompetencer inden for projektstyring og forandringsledelse med særlig fokus på forandringer i det åbne land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulet udbydes efteråret 2023. Flere oplysninger følger i foråret 2023.