Liv i landdistrikterne – omstilling og udvikling

Landdistrikterne har en afgørende rolle, når der skal udvikles fremtidssikrede løsninger inden for fødevareproduktion, bosætning, grøn energi og beskyttelse af natur og miljø. Modulet skaber overblik over lokalsamfundenes strategiske kapacitet og behovene for omstilling og udvikling.

Mark med traktor og halmballer

MODUL 3L tager udgangspunkt i et ønske om at skabe liv i landdistrikterne. Vi arbejder med såvel teoretiske modeller som praktiske eksempler på, hvordan omstilling af landdistrikternes rolle i samfundet kan rammesættes og implementeres.

Modulet giver en bred forståelse af de samfundsmæssige drivkræfter, der er på spil i landdistrikterne, og indsigt i, hvilke aktører der skal sikre den fortsatte udvikling. Vi undersøger også mulige potentialer og udfordringer i at skabe eller understøtte bæredygtige lokalsamfund i det åbne land.