Liv i landdistrikterne – omstilling og udvikling

Meget tyder på, at udviklingen i landdistrikterne skal komme nedefra. Modulet sætter derfor fokus på nye teorier og begreber i forhold til landdistrikternes udviklingspotentiale, og deltagerne arbejder med konkrete eksempler i felten.

Gruppearbejde på modulet Liv i landdistrikterne

MODUL 3L tager afsæt i, at landsbyerne kan få øget betydning i samfundsudviklingen. Tendenser som nye bosætningsformer, etablering af avancerede virksomheder og entreprenørskab baseret på stedets værdier er allerede tydelige.

Megatrends vidner i det hele taget om, at landdistrikterne har stærke kort på hånden. Ønsker om bæredygtig livsstil, identitet og mental sundhed giver små samfund med adgang til jord, natur og herlighedsværdier store potentialer ift. lokalisering.

Nye teorier og mange eksempler peger på, at initiativer nedefra kan speede processen op. Derfor bliver lokalsamfundenes egen udviklingskapacitet en central faktor. Det samme gør mulighederne for at understøtte kapaciteten i politik og planlægning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulet udbydes foråret 2023.