Mennesket i landskabet – sundhed, natur og bæredygtighed

Modulet tager afsæt i FN’s verdensmål og arbejder med helt aktuelle samfundsudfordringer: Hvad betyder naturen for vores sundhed, og hvordan forvalter vi landskaber, klimaforandringer og faldende biodiversitet.

Mennesker i skov

MODUL 1 er en introduktion til hele masteruddannelsens fagområde og obligatorisk for alle, der tager uddannelsen. Du får overblik over teorier og relevant forskning inden for natur og sundhed og kendskab til arbejdet med planlægning og forvaltning af det åbne land, bl.a. dialogbaserede løsninger. Desuden præsenteres de grundlæggende begreber i videnskabsteori.