Mennesket i landskabet – sundhed, natur og bæredygtighed

MODUL 1 tager afsæt i FN’s verdensmål og arbejder med helt aktuelle samfundsudfordringer: Hvad betyder naturen for vores sundhed, og hvordan forvalter vi landskaber, klimaforandringer og faldende biodiversitet.

Mennesker i skov

MODUL 1 er en introduktion til hele masteruddannelsens fagområde og obligatorisk for alle, der tager uddannelsen. Du får overblik over teorier og relevant forskning inden for natur og sundhed og kendskab til arbejdet med planlægning og forvaltning af det åbne land, bl.a. dialogbaserede løsninger. Desuden præsenteres de grundlæggende begreber i videnskabsteori.

Der har gennem en periode været få tilmeldte og kurserne i Landskab og Planlægning har ikke kunne oprettes. Ved interesse for kurset, kan studieleder Dorthe Varning Poulsen kontaktes. Det skal understreges, at der skal være 10 tilmeldte før kurset kan etableres.

 

Modulet består af to internatophold fra torsdag til lørdag og tre enkelte undervisningsdage. Derudover er der undervisning i videnskabsteori, som har en selvstændig prøve midtvejs i modulet. Du vil i hele forløbet arbejde med en projektopgave, som også er den afsluttende eksamensopgave for modulet.

Læs detaljeret beskrivelse af modulet i Københavns Universitets kursusdatabase

 

 

 

 

 

Ansvarlige
Peter Stubkjær Andersen, seniorrådgiver, stub@ign.ku.dk
Henriette Busk, adjunkt, hebu@ign.ku.dk
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Undervisere
Christian Gamborg, lektor, IFRO, Københavns Universitet
Dorthe Varning Poulsen, lektor, IGN, Københavns Universitet
Gæsteundervisere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulet udbydes i efteråret 2024

Datoer:

Internat: Torsdag d. 12. til fredag d. 13. september

Kursusdag: Tirsdag d. 2. oktober

Internat: Torsdag d. 24. til fredag d. 25. oktober 

Kursusdag: Torsdag d. 14. november

Kursusdag: Tirsdag d. 25. november

Kursusdag: Torsdag d. 12. december