Mennesket i landskabet – sundhed, natur og bæredygtighed

Modulet tager afsæt i FN’s verdensmål og arbejder med helt aktuelle samfundsudfordringer: Hvad betyder naturen for vores sundhed, og hvordan forvalter vi landskaber, klimaforandringer og faldende biodiversitet.

Mennesker i skov

MODUL 1 er en introduktion til hele masteruddannelsens fagområde og obligatorisk for alle, der tager uddannelsen. Du får overblik over teorier og relevant forskning inden for natur og sundhed og kendskab til arbejdet med planlægning og forvaltning af det åbne land, bl.a. dialogbaserede løsninger. Desuden præsenteres de grundlæggende begreber i videnskabsteori.

 

Modulet består af to internatophold fra torsdag til lørdag og tre enkelte undervisningsdage. Derudover er der undervisning i videnskabsteori, som har en selvstændig prøve midtvejs i modulet. Du vil i hele forløbet arbejde med en projektopgave, som også er den afsluttende eksamensopgave for modulet.

Læs detaljeret beskrivelse af modulet i Københavns Universitets kursusdatabase

 

 

 

 

 

Ansvarlige
Peter Stubkjær Andersen, seniorrådgiver, stub@ign.ku.dk
Henriette Busk, adjunkt, hebu@ign.ku.dk
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Undervisere
Christian Gamborg, lektor, IFRO, Københavns Universitet
Dorthe Varning Poulsen, lektor, IGN, Københavns Universitet
Gæsteundervisere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulet udbydes i efteråret 2022 med disse datoer:

Internat 1
Den 22., 23. og 24. september på Skovskolen i Nødebo

Undervisningsdag 1
Den 6. oktober hos IGN på Frederiksberg

Kursusdag videnskabsteori
Den 7. oktober hos IGN på Frederiksberg

Internat 2
Den 3., 4. og 5. november på Skovskolen i Nødebo

Aflevering af opgave i videnskabsteori
Den 11. november (Svar på bedømmelse den 18. november)

Undervisningsdag 2
Den 30. november hos IGN på Frederiksberg

Aflevering af eksamensopgave
Den 13. januar 2023

Mundtlig eksamen
Den 19. og 20. januar 2023 hos IGN på Frederiksberg

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest den 15. august 2022
Udfyld og send det relevante ansøgningsskema