Naturen som ressource i behandling og sundhedsfremme – Københavns Universitet

Landmaster > Moduler > Naturen som ressource ...

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme modul 1

Naturen som ressource i behandling og sundhedsfremme

I de seneste årtier har der været stor international opmærksomhed på naturen som ressource i behandling og sundhedsfremme. Også i Danmark indrettes naturområder og terapihaver med det formål at fremme befolkningens sundhed. På modulet bliver du introduceret til praktiske eksempler på sundhedsfremme og terapeutiske, naturbaserede aktiviteter med udgangspunkt i forskellige målgruppers behov. Desuden gennemgås relevante teorier og den historiske udvikling inden for haveterapi og terapihaver. Modulet omfatter også en projektopgave, der fokuserer på, hvordan naturmiljøer kan fremme sundheden og/eller understøtte naturbaseret terapi. Målgruppen er medarbejdere inden for det sundhedsfaglige og pædagogiske område. 

Modulet består af to internatkurser, to kursusdage plus hjemmestudier og projektarbejde. Omfanget er 10 ECTS point. I modulet indgår en projektopgave, som afsluttes med en bedømmelse. [Kursusnummer følger]

Internat 1: Naturmiljøers betydning for menneskers sundhed

Den 20.-22. september 2018 på Sjælland

Kursusdag 1: Introduktion til teorier om natur og sundhed

Den 11. oktober 2018 på Københavns Universitet, Frederiksberg

Internat 2: Naturbaseret terapi – fra teori til praksis

Den 1.-3. november 2018 i Jylland

Kursusdag 2: Anvendelse af viden og erfaringer om naturbaseret terapi

Den 20. november 2018, sted endnu ikke fastlagt

Eksamen

Foregår den 17.-18. december 2018 på Københavns Universitet, Frederiksberg

Undervisere

Medarbejdere fra Forskergruppen for natur, sundhed og design på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning suppleret med undervisere fra andre universiteter og eksperter fra praksis.

Ansvarlig

Dorthe Varning Poulsen, lektor, dvp@ign.ku.dk, tlf. 6142 3161, IGN, KU
Sus Sola Corazon, lektor, suoe@ign.ku.dk, tlf. 3533 2263, IGN, KU

Pris

20.000 kr. inkl. internater og visse materialer

Ansøgning

Tilmeldingsfristen er forlænget til 10. august, da vi har plads til flere deltagere

Frist: 20. juni 2018. Ansøgningsskema findes på www.landmaster.science.ku.dk.
Du kan tilmelde dig til hele uddannelsen eller kun dette modul.