Naturen som ressource for behandling og sundhedsfremme

Modulet går i dybden med de teorier, som ligger bag forståelsen af naturens betydning for vores sundhed. Den nyeste forskning inden for området præsenteres, og vi arbejdes med eksempler på, hvordan denne viden kan integreres i praksis inden for fremme af fysisk, mental og social sundhed.

Naturen som ressource

MODUL 2N ser på den nyeste forskning og vil også rumme en introduktion til, hvordan man analyserer naturmiljøer i forhold til at fremme fysisk, mental og social sundhed. Hvilke kvaliteter har en terapihave, og hvordan kan naturen være ramme og medspiller i menneskers sundhed. Dine egne faglige kompetencer og erfaringer vil kunne bringes i spil og danne grundlag for modulets projektopgaver.