Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling til forskellige målgrupper – Københavns Universitet

Landmaster > Moduler > Programmer og aktivite...

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme modul 4

Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling til forskellige målgrupper

Modul 4 handler om at omsætte teori til praksis. Vi tager afsæt i teorier om naturen og naturbaseret terapis betydning for menneskers sundhed. Ud fra det tilrettelægges naturbaserede aktiviteter og sundhedsfremmede tiltag i og med naturen. Du kommer desuden til at arbejde med opbygning af natur- og havebaserede behandlingsprogrammer til forskellige målgrupper. Det inkluderer også tilpasning af aktiviteter til årstiden og brug af naturmaterialer. Behandlingsaktiviteter med fokus på kropsbevidsthed og selvregulering vil også indgå. Modulet omfatter en projektopgave med fokus på ​et natur- eller havebaseret behandlingsprogram for en specifik målgruppe.

Modul 4 består af to internatkurser og to kursusdage. Hertil kommer hjemmestudier og projektarbejde. Omfanget er 10 ECTS-point. Modulet afsluttes med skriftlig projektopgave og en individuel mundtlig prøve, baseret på projektopgaven.
Se detaljeret beskrivelse af modulet
[Kursusnummer NIGM16006U]

Internat 1

19.-21. september 2019. Oplysning om sted følger.

Kursusdag 1

8. oktober 2019

Internat 2

31. oktober - 2. november 2019

Kursusdag 2

14. november 2019

Eksamen

17.-18. december 2019

Undervisere

Medarbejdere fra Forskergruppen for natur, sundhed og design på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning suppleret med undervisere fra andre universiteter og eksperter fra praksis.

Ansvarlig

Dorthe Varning Poulsen, lektor, dvp@ign.ku.dk, tlf. 3533 6784, IGN
Ulrika Stigsdotter, professor, uks@ign.ku.dk, tlf. 3533 1786, IGN

Pris

20.000 kr. inkl. internater og visse materialer

Ansøgning

Ansøgningsskema findes på https://landmaster.science.ku.dk/adgangskrav-tilmelding/
Frist: Tilmeldingsfristen er forlænget til 8. august 2019