Videnskabsteorier og analysemetoder – Københavns Universitet

Landmaster > Moduler > Videnskabsteorier og a...

Tværgående modul 3

Videnskabsteorier og analysemetoder

Dette modul kobler deltagernes praksisrelaterede problemstillinger med analyse og diskussion på et videnskabeligt grundlag og giver kompetencer til brug i de øvrige moduler. Det er i stigende grad et krav, at man som fagprofessionel kan forholde sig handlingsorienteret og kritisk til skabelse og brug af viden. Modulet ser på, hvilke former for viden man typisk trækker på i forhold til landskab og planlægning og gennemgår, hvad videnskab er som institution, grundlag og metode. Deltagerne introduceres til, hvad et godt (videnskabeligt) argument er, og hvad det vil sige, at praksis er evidensbaseret. Alle, der vil tage hele masteruddannelsen, skal gennemføre dette modul, men det kan også tages selvstændigt. [Kursusnummer NIGM16013U]

Undervisningen er koncentreret i et intensivt internatkursus af 2,5 dages varighed, hjemmestudier og projektarbejde plus et dagsseminar. Omfang er 7,5 ECTS point. Modulet afsluttes med en individuel skriftlig aflevering, der sætter indholdet i relation til egen praksis og bedømmes efter 7 trins-skalaen.

Internatkursus

23.-25. maj 2019 (torsdag kl. 10 til lørdag kl. 12)

Dagsseminar

17. juni 2019 på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej 23, Frederiksberg

Eksamen

Eksamensopgave afleveres senest 28. juni 2019
Eksamen afholdes 1. juli 2019 på Rolighedsvej 23, Frederiksberg

Underviser

Christian Gamborg, lektor, ph.d., Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 

Ansvarlig

Christian Gamborg, chg@ifro.ku.dk, tlf. 3533 1734

Pris

15.000 kr. inkl. internat og visse materialer

Ansøgning

Senest 1. april 2019