Nyhedsbreve – Københavns Universitet

Landmaster > Nyhedsbrev

Master ǀ Landdistrikter ǀ Landskabsforvaltning ǀ Friluftsliv ǀ Naturbaseret terapi

Velkommen til en større masteruddannelse

Master i landskab og planlægning er et nyt tilbud om videregående efteruddannelse, der kvalificerer deltagerne til at arbejde med landdistriktsudvikling, landskabsforvaltning, friluftsliv eller naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Målgruppen er f.eks. landdistriktskoordinatorer, planlæggere i kommuner og ansatte med pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund. Uddannelsen er en udvidet udgave af Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning og starter i efteråret 2016. Alle moduler er helt nye eller væsentligt ændrede i forhold til det tidligere tilbud inden for landdistriktsudvikling, landskabsforvaltning og friluftsliv. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning står bag uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen 

Se nyheden ’Bliv klogere: Master i landskab og planlægning’  


Nyhedsbrevet holder dig opdateret

Nyhedsbrevet præsenterer løbende de moduler, temadage og andre aktiviteter, der udbydes i regi af Master for landskab og planlægning. Denne første udgave af nyhedsbrevet sender vi både til tidligere kontakter og potentielle deltagere i den nye udgave af masteruddannelsen. Send gerne nyhedsbrevet videre til kollegaer og andre, der kunne være interesseret. Nye modtagere kan tilmelde sig nyhedsbrevet på linket nedenfor. Samme sted kan du framelde dig, hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover. 

Tilmeld/frameld nyhedsbrev


De første moduler
Allerede nu er det muligt at tilmelde sig de første moduler på Master i landskab og planlægning, der løber af stablen i efteråret 2016. Uddannelsen har fire grene, som hver især udbyder et modul i efteråret med tilmeldingsfrist den 20. juni: 

Landdistriktsudvikling: Landdistrikternes forandring fra agrare til ’glokale’ samfund

Landskabsforvaltning: Multifunktionelle landskaber – bæredygtige fremtider?

Friluftsliv: Friluftslivets histories udvikling, sundhed og pædagogiske potentiale

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme: Natur som ressource for behandling og sundhedsfremme 

I alt 14 moduler og et masterprojekt giver mulighed for at sammensætte netop den uddannelse, du har brug for. En hel masteruddannelse svarer til et års studier, men gennemføres på deltid, mens du passer sit almindelige arbejde. Du kan også nøjes med at tage et enkelt modul eller to. 

Se oversigt over alle moduler


Temadage for alle
I masteruddannelsen indgår ofte temadage og andre aktiviteter, som er åbne for alle interesserede. De annonceres løbende på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. 

Se aktuelle temadage o.l.


Om nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet om Master for landskab og planlægning udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Redaktør: studieleder Hanne W. Tanvig, hwt@ign.ku.dk, tlf. 3058 9820.For at besvare denne email skriv til hwt@ign.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 17. marts 2016