Nyhedsbreve – Københavns Universitet

Landmaster > Nyhedsbrev

Master i landskab og planlægning l Tilmeld dig nu

 

Vi er klar med de første moduler – tilmeld dig nu

De seneste par måneder har vi arbejdet intensivt på at gøre Master i landskab og planlægning helt klar til start. Uddannelsen har fire grene: landdistriktsudvikling, landskabsforvaltning, friluftsliv, naturbaseret terapi og sundhedsfremme. I alt 14 moduler giver dig gode muligheder for at sammensætte netop den uddannelse, du har brug for. Du kan også nøjes med et enkelt modul, der hver især er et afrundet forløb.

Programmet for de første moduler i efteråret 2016 er stort set på plads, og vi glæder os til at byde nye og gamle studerende velkommen. Tilmeldingsfristen er den 20. juni, så det er nu, du skal gå ind på hjemmesiden og tilmelde dig. De ansvarlige svarer gerne på spørgsmål om hver deres modul. 

Landdistriktsudvikling
Landdistrikternes forandring fra agrare til ’glokale’ samfund
Ansvarlig: Hanne W. Tanvig, hwt@ign.ku.dk

Landskabsforvaltning
Multifunktionelle landskaber – bæredygtige fremtider?
Ansvarlig: Peter Stubkjær Andersen, stub@ign.ku.dk

Friluftsliv
Friluftslivets historiske udvikling, sundhed og pædagogiske potentiale
Ansvarlig: Søren Præstholm, spr@ign.ku.dk

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme
Naturen som ressource for behandling og sundhedsfremme
Ansvarlige: Dorthe Varning Poulsen, dvp@ign.ku.dk, og Ulrika Stigsdotter, uks@ign.ku.dk

Temadag om samspil mellem menneske og landskab

Master i landskab og planlægning holder jævnligt temadage, hvor vi åbner dørene for alle interesserede. Den næste finder sted i Middelfart den 7. oktober 2016. Temaet Mennesket i landskabet – landskabet i mennesket er mere aktuelt end nogensinde. Stedets ressourcer og naturens betydning optræder netop nu centralt i mange sammenhænge i samfundslivet. Temaet belyses gennem indlæg fra visionære forskere og praktikere, bl.a. Svend Brodersen fra Gram Slot. Der vil også blive rig mulighed for dybtgående drøftelser i workshops. Reservér dagen og hold øje med www.landmaster.science.ku.dk, hvor programmet offentliggøres senest i august.

Fællesmoduler foråret 2017

To af modulerne på Master i landskab og planlægning er obligatorisk for alle, der vil tage en hel uddannelse. De kan også tages selvstændigt, da de hver især udgør et afrundet forløb. Modulerne udbydes i foråret 2017 med tilmeldingsfrist den 16. december 2016. De ansvarlige svarer gerne på spørgsmål. 

Stedets betydning – innovation og projektudvikling
Ansvarlige: Dorthe Varning Poulsen, dvp@ign.ku.dk, og Hanne W. Tanvig, hwt@ign.ku.dk

Videnskabsteorier og analysemetoder
Ansvarlige: Christian Gamborg, chg@ifro.ku.dk, og Tina Hansen, tih@ign.ku.dk

Om nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet om Master i landskab og planlægning udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Redaktør: Hanne W. Tanvig, hwt@ign.ku.dk, tlf. 3058 9820.For at besvare denne email skriv til hwt@ign.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 07. juni 2016