Nyhedsbreve – Københavns Universitet

Landmaster > Nyhedsbrev

Vellykket temadag ǀ Forårets moduler ǀ Fællesskab om afsluttende projekt

Travlhed på masteruddannelsen

Første modul om natur og sundhed godt i gang

Undervisningen på modulet Naturen som ressource i behandling og sundhedsfremme er godt i gang. Holdet har 25 begejstrede deltagere, der kommer med vidt forskellige baggrunde som fx friluftsvejleder, folkeskolelærer, psykolog, sygeplejerske og ergo- og fysioterapeut. De første kursusdage foregik i Københavns Universitets skov-og terapihave Nacadia og introducerede en række teorier og begreber. I skrivende stund er deltagerne på vej til Odense for at lære mere om natur og sundhed. Her skal vi bl.a. se Lab for leg og læring og høre om grøn byplanlægning på Syddansk Universitet. Desuden besøger vi en terapihave og Odense Kommunes sundhedscenter Hollufgård.

Vellykket temadag

Den 7. oktober holdt vi en temadag om ’Mennesket i landskabet – landskabet i mennesket’. Programmet satte fokus på stedets betydning i udviklingsarbejde – set fra flere faglige vinkler og på tværs af teori og praksis. Der var bl.a. indlæg om Gram Slot, Strynø Frugthave, Naturpark Åmosen og Camønoen. Landdistrikternes Fællesråd var medarrangør af temadagen, og det gav en spændende dynamik. Præsentationer kan ses her. Temadagene er åbne for alle interesserede og bliver annonceret her i nyhedsbrevet og på www.landmaster.science.ku.dk.

Forår 2017: Stedets betydning – innovation og projektudvikling

Temadagen varmede også op til det første modul i foråret 2017 ’Stedets betydning – innovation og projektudvikling’. Deltagere bliver introduceret til relevante teorier og skal lave analyser og udarbejde forslag til innovation i lokalsamfund. Modulet giver også erfaring med tværfagligt arbejde og projektudvikling. Vi kan allerede nu afsløre, at internatkurset vil foregå i Nationalpark Vadehavet og en tilstødende landsby, hvor vi skal foretage nærstudier og løse opgaver. Dette modul er obligatorisk, hvis du ønsker en hel masteruddannelse. Alle moduler kan også tages enkeltvist, uden at man binder sig til hele uddannelsen. Læs mere om modulet og tilmeld dig senest 16. december

Forår 2017: Videnskabsteorier og analysemetoder

Senere i foråret kan du deltage i modulet ’Videnskabsteorier og analysemetoder’. Her bliver deltagerne introduceret til og afprøver teorier og begreber, som kan løfte praksiserfaring til et videnskabeligt niveau. Dette modul er obligatorisk, hvis du ønsker en hel masteruddannelse. Alle moduler kan også tages enkeltvist, uden at man binder sig til hele uddannelsen. Læs mere om modulet og tilmeld dig senest 16. december

Afsluttende masterprojekt i fællesskab

Masteruddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som man normalt laver alene. Lige nu er der imidlertid en større gruppe, som er i gang og følges ad. De har givet håndslag på at støtte hinanden fagligt og moralsk gennem sparring. Om kort tid drager gruppen sammen med en vejleder til Møn på internatophold for at udveksle opgaveerfaringer og -ideer.  Desuden er der indlagt en ekskursion til flere fagligt relevante eksempler på nye indsatser, der skal fremme Møns udvikling. Den fuldbefarne mastergruppe har fem moduler bag sig og ved, at internatkurserne giver et stort og motiverende fagligt spark bagi. Tidligere evalueringer af uddannelsen viser da også, at internatkurserne ’ude i felten’, med de tætte relationer og vekselvirkningen mellem teori og praksis, er af stor betydning.

Om nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet om Master i landskab og planlægning udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Redaktør: Hanne W. Tanvig, hwt@ign.ku.dk, tlf. 3058 9820.For at besvare denne email skriv til hwt@ign.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 10. november 2016