Nyhedsbreve – Københavns Universitet

Landmaster > Nyhedsbrev

Efterårets programǀ Fællesmoduler i gang ǀ Mange masterprojekter

Aktuelle moduler og en pause

Efterår 2017: Programmer for naturbaseret sundhedsfremme og behandling

Dette modul tager afsæt i teorier om naturen og naturbaseret terapis betydning for sundheden. Ud fra det tilrettelægges naturbaserede aktiviteter og sundhedsfremmende tiltag i og med naturen. Som deltager kommer du desuden til at arbejde med at opbygge natur- og havebaserede behandlingsprogrammer til forskellige målgrupper. Behandlingsaktiviteter med fokus på kropsbevidsthed og selvregulering vil indgå. Programmer for naturbaseret sundhedsfremme og behandling er modul 4 på masteruddannelsens gren for Naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Læs mere og tilmeld dig senest den 1. juni 2017.

To moduler i fuld gang

Lige nu er modul 2 Stedets betydning, innovation og projektudvikling i gang, og efter påske starter modul 3 Videnskabsteorier og analysemetoder. Begge er obligatoriske fællesmoduler og hænger delvist sammen. På modul 2 møder deltagerne praksis og skal selv gøre lokalsamfundsstudier og udvikle et konkret projekt. Vi har bl.a. været på internatkursus i Sydvestjylland, hvor vi foretog nærstudier af Vodder Sogn og Nationalpark Vadehavet. Nu arbejder deltagerne med egne lokale studier og projekter rundt om i landet. Modul 3 følger op med teorier og metoder af mere generel karakter, der underbygger de praktiske erfaringer.

Mange gør masteruddannelsen færdig nu

Et større antal studerende har besluttet sig for at blive færdige med hele uddannelsen nu i foråret. Derfor har vi travlt med vejledning. Masterprojektet afslutter uddannelsen og svarer til specialet på andre uddannelser. De aktuelle projekter har f.eks. disse titler: ”Vordingborg Kommune som aktør i lokalt drevet udvikling – hvorfor og hvordan?” og ”Landskab og planlægning i det postfaktuelle samfund – hvordan?”.

Pause i dele af uddannelsen

Vi har besluttet at holde pause i grenene Landdistriktsudvikling, Landskabsforvaltning og Friluftsliv i efteråret 2017. Derfor udbyder vi ikke moduler på de tre grene lige nu. Selv om uddannelsen er meget aktuel og mange viser interesse for den, har vi haft for få tilmeldinger de sidste par år. Vi planlægger at gennemføre en markedsundersøgelse, der skal kan være med til at afklare det videre forløb. Har du gode forslag til markedsføringen af uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Hanne Tanvig på hwt@ign.ku.dk.

Om nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet om Master i landskab og planlægning udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Redaktør: Hanne W. Tanvig, hwt@ign.ku.dk, tlf. 3058 9820.For at besvare denne email skriv til hwt@ign.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 10. marts 2017