Nyhedsbreve – Københavns Universitet

Landmaster > Nyhedsbrev

Master i Landskab og Planlægning - Nyhedsbrev februar 2018

Ny start på masterkurser: Tilmeld dig Naturbaseret terapi og sundhedsfremme


I løbet af efteråret 2018 bliver de første studerende inden for Naturbaseret terapi og sundhed færdig med deres masteruddannelse. Det er det første hold studerende, der udklækkes fra Master i landskab og planlægning, og vi ser frem til, at de udfolder deres kompetencer i kommuner, regioner og private virksomheder. Afgangsprojekterne spænder bredt fra design af naturmiljøer til behandling og forebyggende forløb med naturaktiviteter og naturbaseret terapi til forskellige målgrupper.  Vi planlægger at holde en seminardag, hvor deltagerne præsenterer deres projekter, når eksamen er overstået.

Dermed går startskuddet også til en ny runde af masterkurser. Modul 1 starter i september 2018. Nedenfor kan du se, hvornår de enkelte moduler gennemføres. Læs mere om modulerne.

Du kan tage den fulde masteruddannelse eller vælge de moduler, du ønsker. Tilmelding

Moduler

Tidspunkt

Modul 1

Efterår 2018

Modul 2 og 3

Forår 2019

Modul 4

Efterår 2019

Modul 5

Forår 2020

Masterprojekt

Efterår 2020

Midlertidig studieleder

Studieleder Lars Krogh er sygemeldt, og indtil han kommer tilbage, er Dorthe Varning Poulsen konstitueret som studieleder. Dorthe er uddannet fysioterapeut og MSc i idræt og velfærd og har en ph.d. Hun har været meget involveret i tilrettelæggelsen af masteruddannelsens gren for Naturbaseret terapi og sundhedsfremme og er ansvarlig for de fleste moduler.

Uddannelsens fremtid

Både i Danmark og internationalt er meget stor interesse for at udnytte naturens potentiale i forhold til menneskers fysiske, mentale og sociale sundhed. Masteruddannelsen giver de studerende kompetencer, hvor en solid teoretisk ballast kombineres med viden fra praksis, og det ser ud til at være efterspurgt. Der er brug for viden om at indrette naturmiljøer, bymiljøer og grønne områder bedst muligt i forhold til borgerenes sundhed. Viden om, hvordan naturaktiviteter og naturbaseret terapi kan tilrettelægges til forskellige målgrupper, er interessant for hospitaler, sundhedscentre, jobcentre og inden for psykiatrien.

Der har været rigtig god søgning til masterkurserne inden for naturbaseret terapi og sundhedsfremme, og derfor er det besluttet at fortsætte med nye hold. Om 2 år vil der blive gjort status over optaget på uddannelsen.

De tre andre grene på uddannelsen holder pause. Der har ikke været tilstrækkelig tilslutning til, at der kunne gennemføres moduler. Til gengæld har flere inden for naturvejledning, friluftsliv og offentlig administration søgt masterkurserne i naturbaseret terapi og sundhedsfremme, hvilket vi ser som en positiv udvikling.

Om nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet om Master i landskab og planlægning udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Redaktør: Dorthe Varning Poulsen, dvp@ign.ku.dk, tlf. 6142 3161For at besvare denne email skriv til hwt@ign.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 05. marts 2018