Om den tidligere Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning – Københavns Universitet

Landmaster > Om uddannelsen GL

Om den tidligere Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning

Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning er en kompetencegivende efteruddannelse, som henvender sig til personer med en lang eller mellemlang uddannelse og mindst 2 års erhvervserfaring. Den 1. juli 2016 blev uddannelsen udvidet med friluftsliv og naturbaseret terapi og sundhedsfremme og skiftede navn til Master i landskab og planlægning.

Om Master i Landdistruktsudvikling og Landskabsforvaltning

Landdistrikterne har stort behov for en integreret politik og planlægning. Det kræver ny viden og nye færdigheder på tværs af traditionelle faggrænser og politikområder. Masteruddannelsen fokuserer derfor både på de natur- og miljømæssige forudsætninger og på de økonomiske og sociale betingelser for at udvikle og forvalte landdistrikterne. Undervisningen bygger på resultater fra forskningen, og uddannelsen er kompetencegivende.

"Uddannelsen er virkelig en ’hands-on’-uddannelse, der som regel tager udgangspunkt i vores egne udfordringer i opgaveløsningen. Forcen er internatkurserne, hvor der er mulighed for at opleve og analysere de faktiske tilfælde, der findes i landdistrikterne. Med i rygsækken får man en stærk analytisk og teoretisk ballast, som kan omsættes til faktiske handlinger i mit eget job.

Claus Lyngby Petersen, Udviklingskonsulent og LAG-koordinator Vordingborg Kommune

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Masteruddannelsen henvender sig til dig, der ønsker ny indsigt og faglige færdigheder inden for udvikling af landdistrikter og forvaltning af landskaber. Du arbejder typisk med udvikling, planlægning og rådgivning – lokalt, regionalt eller nationalt.

Hvad får du ud af det?

Uddannelsen tager udgangspunkt i praksis og aktuelle udfordringer, som kædes sammen med teori og løsningsmodeller. Du bliver i stand til at analysere relevante problemstil-linger og formulere sammenfattende og bæredygtige forslag til løsninger – og føre dem ud i livet. Du bliver både klædt på til at arbejde selvstændigt og til at indgå i tværfaglige netværk og arbejdsprocesser inden for landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning.

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Uddannelsen er en deltidsuddannelse, der består af moduler. Du skal gennemføre seks moduler, der kan tages i valgfri rækkefølge. Vi udvikler løbende nye moduler for at imødekomme aktuelle faglige behov. Det er muligt at fordybe sig i enten landdistriktsudvikling (a) eller landskabsforvaltning (b). Uddannelsen slutter med et masterprojekt. Hele forløbet kan gennemføres på tre år og svarer til et års fuldtidsstudie på kandidatniveau. Man kan også tage enkelte moduler, uden at tilmelde sig den samlede uddannelse.

Aktuelt modul, der starter i januar 2016:

Modul 5: Dialog, udvikling og forvaltning i landdistrikterne
Se oversigt over alle moduler

Hvordan er studieformen?

Uddannelsen veksler mellem intensiv undervisning i korte perioder (internat og temadage), hjemmestudier og projekter. Der er gode muligheder for at arbejde med opgaver og problemstillinger fra dit eget job. Som regel etablerer de studerende et netværk, som fortsætter efter uddannelsen og er til nytte i hverdagen.