Om master i landskab og planlægning – Københavns Universitet

Landmaster > Om uddannelsen

Master i landskab og planlægning 

Master i landskab og planlægning er en efteruddannelse, der fører dig frem til kandidatniveau.  Den tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og kobler til de nyeste teorier. Undervisningen foregår i tæt samspil med praksis, og vi lægger vægt på tværgående samarbejde og netværk. Det betyder, at du kan bruge dine erfaringer fra uddannelse og arbejde direkte. Desuden kan en del af opgaverne på uddannelsen løses til gavn for din arbejdsplads eller organisation.

Uddannelsen har pt. én aktiv gren: Naturbaseret terapi og sundhedsfremme, der kvalificerer dig til at arbejde med naturbaseret terapi og andre naturaktiviteter med et sundhedsmæssigt, pædagogisk eller socialt sigte. De tre andre grene, der beskæftiger sig med hhv. Landdistriktsudvikling, Landskabsforvaltning og Friluftsliv, har ikke aktiviteter for tiden.

Uddannelsen kan gennemføres på tre år, samtidig med at du passer dit almindelige job. Den svarer til et årsværk = 60 ECTS-point. Du kan også nøjes med at tage et eller flere moduler, der hver især er meritgivende.