Om master i landskab og planlægning – Københavns Universitet

Landmaster > Om uddannelsen

Master i landskab og planlægning 

Master i landskab og planlægning er en efteruddannelse, der fører dig frem til kandidatniveau. Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og kobler til de nyeste teorier. Samtidig foregår undervisningen i tæt samspil med praksis, og vi lægger vægt på, at deltagerne får mulighed for tværgående samarbejde og netværksdannelse. Det betyder, at du kan bruge dine erfaringer fra uddannelse og arbejde direkte. Desuden kan en del af opgaverne på uddannelsen løses til gavn for din arbejdsplads eller organisation.

To grene at vælge mellem

Uddannelsen har to aktive grene: Naturbaseret terapi og sundhedsfremme kvalificerer dig til at arbejde med naturbaseret terapi og andre naturaktiviteter med et sundhedsmæssigt, pædagogisk eller socialt sigte. Landskabsforvaltning har fokus på menneskets forvaltning som afgørende for de forandringer, der præger landskabet. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med helhedsorienteret planlægning af landskaber.

Gennemførelse

Uddannelsen kan gennemføres på 2,5 år, samtidig med at du passer dit almindelige job. Den svarer til et årsværk = 60 ECTS-point. Du kan også vælge at tage den over en længere periode eller gennemføre udvalgte moduler, du har brug for i forhold til dine kompetencer.