Friluftsliv – Københavns Universitet

Landmaster > Om uddannelsen > Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Denne gren af uddannelsen er ikke aktiv pt.

Natur, landskab og byens grønne områder vil fremover danne en væsentlig ramme om læring, sundhed, formidling, oplevelser og aktiviteter. Denne gren af uddannelsen klæder dig bl.a. på til at arbejde med udvikling af friluftsaktiviteter, sundhedsfremme, naturformidling, borgerinddragelse, natur og velfærd, projektledelse og konfliktløsning. Hvis du arbejder som forvalter, pædagog, folkeskole-, højskole- eller efterskolelærer eller med turisme eller sundhedsfremme, kan denne gren af uddannelsen give dig et kompetenceløft. 

Grenen ’Friluftsliv’ tilbyder disse fagmoduler:

  • Modul 1: Friluftslivets historiske udvikling, sundhed og pædagogisk
    potentiale (10 ECTS)
  • Modul 4: Organisationer, værdier og forskellige brugerinteresser i
    friluftsliv (10 ECTS)
  • Modul 5: Konflikter, IT og friluftspolitiske tiltag før og nu (10 ECTS)

Desuden skal du gennemføre to obligatoriske fællesmoduler:

  • Modul 2: Stedets betydning – innovation og projektudvikling (7,5 ECTS)
  • Modul 3: Videnskabsteorier og analysemetoder (7,5 ECTS)

Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt:

  • Modul 6: Masterprojekt (15 ECTS)

Som studerende skal du gennemføre de to obligatoriske moduler og mindst to fagmoduler og et masterprojektet inden for 'friluftsliv'. Desuden skal du gennemføre et fagmodul, som frit kan vælges fra alle grene af uddannelsen, i alt 60 ETCS-point.

De fleste af modulerne foregår rundt om i landet, hvor der findes praktiske eksempler på modulets tema. Et fagmodul består typisk af to internatophold a 2,5 døgns varighed og to temadage/seminarer a 1 dag.

Ansvarlig for fagmodulerne: Søren Præstholm, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Ansvarlig for fællesmodul 2: Hanne W. Tanvig og Dorthe Varning Poulsen, Institut for Geovidenskab og Planlægning, Københavns Universitet. 

Ansvarlig for fællesmodul 3: Christian Gamborg, Institut for Fødevare- og Naturressourceøkonomi, Københavns Universitet.