Landdistriktsudvikling – Københavns Universitet

Landmaster > Om uddannelsen > Landdistriktsudvikling

Landdistriktsudvikling

Landdistriktsudvikling

Denne gren af uddannelsen er ikke aktiv pt.

Landdistrikterne undergår store forandringer i disse år. Denne gren af uddannelsen fokuserer på drivkræfterne bag forandringerne og i særdeleshed på levevilkårene og livet i landdistrikterne – både de sociale, kulturelle og erhvervsmæssige forhold. Desuden stiller vi skarpt på landdistriktspolitik, forvaltning og aktører. Er især interessant for dig, der har en videregående samfundsfaglig uddannelse og et job som f.eks. udviklingsmedarbejder, konsulent, koordinator eller planlægger. 

Grenen ’Landdistriktsudvikling’ tilbyder disse fagmoduler:

  • Modul 1: Landdistrikternes forandring fra agrare til ’glokale’ samfund (10 ECTS)
  • Modul 4: Civilsamfund, entreprenørskab og local governance (10 ECTS)
  • Modul 5: EU’s og national landdistriktspolitik, governance og
    netværksstyring (10 ECTS)

Desuden skal du gennemføre to obligatoriske fællesmoduler:

  • Modul 2: Stedets betydning – innovation og projektudvikling (7,5 ECTS)
  • Modul 3: Videnskabsteorier og analysemetoder (7,5 ECTS)

Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt:

  • Modul 6: Masterprojekt (15 ECTS)

Som studerende skal du gennemføre de to obligatoriske moduler og mindst to fagmoduler og et masterprojektet inden for ’landdistriktsudvikling’. Desuden skal du gennemføre et fagmodul, som frit kan vælges fra alle grene af uddannelsen, i alt 60 ETCS-point.

De fleste af modulerne foregår rundt om i landet, hvor der findes praktiske eksempler på modulets tema. Et fagmodul består typisk af to internatophold a 2,5 døgns varighed og to temadage/seminarer a 1 dag.

Ansvarlig for fagmodulerne: Hanne W. Tanvig, Institut for Geovidenskab og Planlægning, Københavns Universitet.

Ansvarlig for fællesmodul 2: Hanne W. Tanvig og Dorthe Varning Poulsen, Institut for Geovidenskab og Planlægning, Københavns Universitet. 

Ansvarlig for fællesmodul 3: Christian Gamborg, Institut for Fødevare- og Naturressourceøkonomi, Københavns Universitet.