Landskabsforvaltning – Københavns Universitet

Landmaster > Om uddannelsen > Landskabsforvaltning

Landskabsforvaltning 

Landskabsforvaltning

Denne gren af uddannelsen er ikke aktiv pt.

Det åbne land er på en gang produktionsareal med fokus på fødevarer, bosted for mennesker, levested for dyr og planter og arena for rekreative oplevelser. Det giver både grobund for spændende synergier og intense interessekonflikter. Denne gren af uddannelsen fokuserer på indretning af det åbne land med naturgrundlaget og landskabets karakter som udgangspunktet. Desuden arbejder vi med menneskets interaktion med landskabet som afgørende for udviklingen. Endelig tages fat i, hvordan det åbne lands planlægning i disse år gennemgår store forandringer. Er især interessant for dig, der har en videregående natur- eller samfundsvidenskabelig uddannelse og et job som f.eks. planlægger, naturformidler, sagsbehandler eller konsulent. 

Grenen ’Landskabsforvaltning’ tilbyder disse fagmoduler:

  • Modul 1: Multifunktionelle landskaber – bæredygtige fremtider? (10 ECTS)
  • Modul 4: Landskabets arealforvaltere – samarbejde og konflikter (10 ECTS)
  • Modul 5: Planlægning og offentlig landskabsforvaltning – forandringer og udfordringer (10 ECTS)

Desuden skal du gennemføre to obligatoriske fællesmoduler:

  • Modul 2: Stedets betydning – innovation og projektudvikling (7,5 ECTS)
  • Modul 3: Videnskabsteorier og analysemetoder (7,5 ECTS)

Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt:

  • Modul 6: Masterprojekt (15 ECTS)

Som studerende skal du gennemføre de to obligatoriske moduler og mindst to fagmoduler og et masterprojektet inden for 'landskabsforvaltning'. Desuden skal du gennemføre et fagmodul, som frit kan vælges fra alle grene af uddannelsen, i alt 60 ETCS-point.

De fleste af modulerne foregår rundt om i landet, hvor der findes praktiske eksempler på modulets tema. Et fagmodul består typisk af to internatophold a 2,5 døgns varighed og to temadage/seminarer a 1 dag.

Ansvarlig for fagmodulerne: Peter Stubkjær Andersen, Institut for Geovidenskab og Planlægning, Københavns Universitet.

Ansvarlig for fællesmodul 2: Hanne W. Tanvig og Dorthe Varning Poulsen, Institut for Geovidenskab og Planlægning, Københavns Universitet.

Ansvarlig for fællesmodul 3: Christian Gamborg, Institut for Fødevare- og Naturressourceøkonomi, Københavns Universitet.