Naturbaseret terapi og sundhedsfremme – Københavns Universitet

Landmaster > Om uddannelsen > Naturbaseret terapi og...

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme

Vi ved i dag, at naturen er en vigtig ressource i forhold til menneskers sundhed. Forskellige typer af natur hjælper med at opretholde og fremme et godt helbred og kan også fungere som støttende miljø i behandling. Denne gren af uddannelsen fokuserer på forståelse, udvikling og gennemførelse af naturbaserede programmer inden for sundhedsfremme, naturbaseret terapi og haveterapi. Er især interessant for dig, der har en videregådende sundhedsfaglig uddannelse og arbejder som ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, psykolog, læge eller har en baggrund inden for det pædagogiske område som lærer eller pædagog. Vi optager også deltagere med en grøn baggrund, der har erfaringer med eller interesse i det sundhedsfaglige område.

Se informationsfilm om naturbaseret terapi, design af terapihavn Nacadia og helseskoven Octovia.

Grenen ’Naturbaseret terapi og sundhedsfremme’ tilbyder disse moduler:

 • Modul 1: Natur som ressource for behandling og sundhedsfremme (10 ECTS)

  Her er fokus på den teoretiske baggrund for naturens sundhedsfremmende potentiale. Hvordan ser vi på naturen, og hvordan har forskellig natur indflydelse på vores helbred.
 • Modul 2: Stedets betydning – innovation og projektudvikling (7,5 ECTS)

  Her undersøges et et land- eller byområde for at forstå og beskrive de ressourcer, der er til rådighed (befolkning og naturmiljøer). Vi arbejder med innovativ produktudvikling, der inddrager lokale ressourcer.
 • Modul 3: Videnskabsteorier og analysemetoder (7,5 ECTS)

  Dette modul gør deltagerne i stand til at forstå videnskabelige artikler og de metoder, der knytter sig til analyse af forskellige data. Vi tager udgangspunkt i artikler inden for natur og sundhed.
 • Modul 4: Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling for forskellige målgrupper (10 ECTS)

  Her knyttes teori og praksis sammen. Vi arbejder med at tilrettelægge og gennemføre et forløb med sundhedsfremme eller behandling til grupper af borgere med forskellige behov.
 • Modul 5: Etablering af og formelle rammer for en terapihave eller et sundhedsfremmende projekt (10 ECTS)

  Dette modul har to bærende elementer: Udvælgelse og design af naturmiljøer, der retter sig mod en målgruppes særlige behov, og ansøgning om projektmidler.

Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt:

 • Modul 6: Masterprojekt (15 ECTS)

Du skal gennemføre alle seks moduler for at få en fuld masteruddannelse, i alt 60 ETCS-point. Et modul består typisk af to internatophold a 2,5 døgns varighed (torsdag, fredag, lørdag) og to enkelte undervisningsdage. De fleste af modulerne foregår rundt om i landet, hvor der praktiske eksempler på modulets tema. Besøg i terapihaver i Sverige vil også indgå. Forplejning og overnatning er med i kursusafgifen, mens man selv betale transport.

Ansvarlig for modul 1, 2, 3, 4, og 5: Dorthe Varning Poulsen, Sus Sola Corazon, Ulrik Sidenius og Ulrika Stigsdotter, Institut for Geovidenskab og Planlægning, Københavns Universitet.

Ansvarlig for modul 3: Christian Gamborg, Institut for Fødevare- og Naturressourceøkonomi, Københavns Universitet.