Om uddannelsen

Master i landskab og planlægning klæder dig på til at arbejde i spændingsfeltet mellem mennesker og natur. De to specialiseringer har fokus på henholdsvis naturbaseret terapi/sundhedsfremme og landskabsforvaltning.

Kvalificerer dig til nye opgaver

Samspillet mellem mennesker og natur kommer til at spille en større og større rolle for vores liv. Master i landskab og planlægning klæder dig på til at arbejde i netop dette spændingsfelt – med to forskellige indgangsvinkler:

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme
Kvalificerer dig til at arbejde med naturen i håndteringen af sundhedsmæssige, pædagogiske eller sociale udfordringer.

Landskabsforvaltning, planlægning og udvikling
Kvalificerer dig til at arbejde med strategier inden for miljøhåndtering, multifunktionel arealanvendelse og jordfordeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første modul er fælles - og obligatorisk, ligesom uddannelsen altid slutter med et masterprojekt. De fire andre moduler kan du vælge frit – eller du kan specialisere dig ved at tage alle moduler inden for samme emneområde. Alle moduler afsluttes med en eksamensopgave. Modulerne kan også tages enkeltvis uden at følge hele uddannelsen.

Start
Efterår 2020 Mennesket i landskabet – sundhed, natur og bæredygtighed
Forår 2021 Naturen som ressource for behandling og sundhedsfremme Bæredygtige landskaber – løsninger i en klimakrisetid
Naturen som træningsmiljø - uderehabilitering og friluftsaktiviteter Liv i landdistrikterne - omstilling og udvikling
Efterår 2021 Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling for forskellige målgrupper Ledelse i landskabet - samarbejdsdreven stedudvikling og konflikthåndtering
Forår 2022 Kvalificering af naturmiljøer til sundhedsfremme og behandling – planlægning og projektstyring Visioner for landskabet - dialogbaseret planlægning og governance
Afslutning Masterprojekt

 

     Naturbaseret terapi og sundhedsfremme
     Landskabsforvaltning, planlægning og udvikling
     Fælles moduler