Om uddannelsen

Master i landskab og planlægning klæder dig på til at arbejde i spændingsfeltet mellem mennesker og natur. Specialiseringen har fokus på naturbaseret terapi/sundhedsfremme.

Kvalificerer dig til nye opgaver

Samspillet mellem mennesker og natur kommer til at spille en større og større rolle for vores liv. Master i landskab og planlægning klæder dig på til at arbejde i netop dette spændingsfelt.

Naturbaseret terapi og sundhedsfremme
Kvalificerer dig til at arbejde med naturen i håndteringen af sundhedsmæssige, pædagogiske eller sociale udfordringer.

Master i landskab og planlægning er en fleksibel videreuddannelse i moduler, som kan tages samtidig med, at du passer dit job. På specialiseringen arbejder du som udgangspunkt med opgaver, der relaterer sig til dit arbejde eller interesseområde.

Uddannelsen tager 2,5-6 år, og du vælger selv tempoet.

Uddannelsen er for dig, der har en bachelor- eller kandidatuddannelse inden for området og mindst to års relevant erhvervserfaring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første modul er  obligatorisk og uddannelsen slutter med et masterprojekt. De fire andre moduler kan du vælge frit – eller du kan specialisere dig ved at tage alle moduler inden for samme emneområde. Alle moduler afsluttes med en eksamensopgave. Modulerne kan også tages enkeltvis uden at følge hele uddannelsen.

Start
Efterår 2022 Mennesket i landskabet – sundhed, natur og bæredygtighed
Forår 2023 Naturen som ressource for behandling og sundhedsfremme Bæredygtige landskaber – løsninger i en klimakrisetid
Naturen som træningsmiljø - uderehabilitering og friluftsaktiviteter Liv i landdistrikterne - omstilling og udvikling
Efterår 2023 Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling for forskellige målgrupper Ledelse i landskabet - samarbejdsdreven stedudvikling og konflikthåndtering
Forår 2024 Kvalificering af naturmiljøer til sundhedsfremme og behandling – planlægning og projektstyring Visioner for landskabet - dialogbaseret planlægning og governance
Afslutning Masterprojekt

 

     Naturbaseret terapi og sundhedsfremme
     Landskabsforvaltning, planlægning og udvikling
     Fælles moduler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsforbrug
Undervisningen er tilrettelagt, så du kan passe dit job samtidig. Omkring afleveringen af eksamensopgaven på hvert modul må du forvente at skulle bruge ekstra tid. Som universitetsstuderende forventes du at kunne arbejde selvstændigt og bidrage til koblingen mellem teori og praksis. Gruppearbejde forekommer på alle moduler.

Forløbet
De fleste moduler afvikles med 2 internater torsdag-fredag-lørdag og 3-5 enkeltdage. Undervisningen foregår i Terapihaven Nacadia i Hørsholm, på Skovskolen i Nødebo og på Københavns Universitet på Frederiksberg, men vi har også ekskursioner til f.eks. Sverige.

Forberedelse til hver gang
Til hver mødegang skal du forberede dig ved at læse faglitteratur og løse mindre opgaver. Vi bruger en digital læringsplatform, hvor du har adgang til alt materiale fra uddannelsen. Her kan du også kommunikere med undervisere og medstuderende.

Noget er på engelsk
Faglitteraturen er på dansk og engelsk. Det kan være en udfordring for nogen at læse engelske tekster, men vi forsøger at supplere med introduktioner på dansk og opfordrer de studerende til at sparre med hinanden.

Basale IT-kompetencer
På Københavns Universitet bruger vi læringsplatformen Absalon til kommunikation, opgaver og litteratur til de studerende. Det er derfor nødvendigt med adgang til computer og internet for at kunne deltage. Desuden forventes det, at du har basale IT- kompetencer. Som studerende på KU kan du få gratis adgang til IT-programmer, f.eks. Office-pakken.

 

 

 

 

Master i landskab og planlægning udbydes af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, og studieledelse og undervisning varetages af Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning – Samfund, Københavns Universitet.

Studieordning for masteruddannelsen i landskab og planlægning er uddannelsens formelle ramme. Desuden gælder disse regler og bekendtgørelser: