Adgangskrav

Du kan komme ind på masteruddannelsen med en række forskellige uddannelser og skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring inden for området.

To hovedkrav

For at blive optaget på masteruddannelsen skal du have en relevant uddannelse i form af en bacheloruddannelse, en professionsbachelor, en kandidatuddannelse eller en anden uddannelse på lignende niveau inden for det felt, masteruddannelsens to specialiseringer dækker.

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring. Du behøver ikke at have et job for at søge ind.

Relevante uddannelser

Relevante uddannelser kan være agronom, arkitekt, landskabsarkitekt, biolog, og skov- og landskabsingeniør, erhvervs- og samfundsøkonom, forstkandidat, geograf, geolog, hortonom og jurist.

Dertil kommer sundhedsvidenskabelige uddannelser som læge, psykolog og professionsbachelorer som sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut, psykolog og pædagog plus underviser inden for biologi, geografi, natur og teknik, samfundsfag eller design og arkitektur.

Andre muligheder

Ansøgere med erfaring fra andre relaterede områder kan blive optaget på baggrund af en individuel vurdering.