Bæredygtige landskaber – løsninger i en klimakrisetid

Bæredygtighed er på alles læber, og modulet sætter forvaltningen af det åbne land i relation til aktuelle samfundsudfordringer. Mulige løsninger på disse udfordringer er omdrejningspunktet for undervisningen og projektopgaven.

Bæredygtige landskaber

MODUL 2L fokuserer på bæredygtig forvaltning af lokale landskaber i relation til fire aktuelle samfundsdagsordener:

  • Klimaforandringer og menneskets rolle i klimatilpasning
  • Biodiversitetskrisen og indretningen af arealer som varetager naturens behov
  • Sikring af vandkvalitet og vandressourcerne i fremtiden
  • Fødevareproduktionen under hensyn til naturmiljøet til en hastigt voksende global befolkning

Med det som afsæt sigter modulet på at sætte deltagerne i stand til at arbejde med mål og midler for en bæredygtig udvikling og pege på fremtidssikrede løsninger for lokale landskaber.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulet udbydes i foråret 2023.

Kurset optager kun studerende, der i forvejen er optaget på en fuld masteruddannelse.