Visioner for landskabet – dialogbaseret planlægning og governance

Strategisk landskabsplanlægning har til formål at sikre, at fremtidens landskaber er velfungerende og skaber rum for menneskets aktiviteter og behov under nøje hensyn til beskyttelse af naturen og naturressourcerne.

Visioner for landskabet

MODUL 5L giver et grundigt indblik i de planlægningsmæssige rammer i Danmark og sætter deltagerne i stand til at skabe visioner for landskaber gennem dialogbaserede og involverende tilgange til planlægning. Modulet giver detaljeret viden om planlægningsteori og -lovgivning og ser på rammerne for den offentlige planlægning fra europæisk niveau til lokal skala. Desuden får deltagerne konkret viden om værktøjer til policy analysis og de nyeste teorier og begreber som eksempelvis governance og landscape democracy.