Nyhedsbreve – Københavns Universitet

Landmaster > Nyhedsbrev

Master i landskab og planlægning ǀ Temadag ǀ Første modul

Efterårets aktiviteter: Første modul og temadag for alle


Modulet Naturen som ressource i behandling og sundhedsfremme har haft stor tiltrækning, og vi glæder os til at komme i gang. Det store hold starter i slutningen af september og skal arbejde med de mere grundlæggende ideer og viden inden for den gren af masteruddannelsen, der har overskriften Naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Læs mere om modulet på  hjemmesiden.Samtidigt er det meget positivt, at en større gruppe, der næsten er færdige med den gamle masteruddannelse, har valgt at skrive det afsluttende masterprojekt og støtte hinanden i det. Det betyder bl.a., at holdet vil samles på et internatophold og to faglige dage i stedet for kun at kæmpe alene med projekterne i en travl hverdag. 

Temadag om samspil mellem menneske og landskab


Mennesket i landskabet – landskabet i mennesket er overskriften på temadagen i Egtved den 7. oktober 2016, som vi arrangerer i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd.

I den seneste tid har anvendelsen af landskabet stået højt på den politiske agenda og i den offentlige debat. 


Forhandlingerne om bl.a. landbrugspakken, det politiske fokus på udkantsdanmark og reformarbejdet med planloven har gjort det tydeligt, at der langt fra er enighed om, hvordan og af hvem landskabet skal bruges. På temadagen vil vi løfte blikket og sætte fokus på nye teoretiske og praktiske strømninger i spændingsfeltet mellem kultur, økonomi og natur. De strømninger peger på en ny udviklingsdagsorden, hvor bæredygtig bosætning, erhverv og friluftsliv kan ske i pagt med naturen.

Programmet består af faglige indlæg og workshops med spændende oplægsholdere, eksempler og rig mulighed for drøftelser og erfaringsudveksling. Eksemplerne er bl.a. Gram Slot, Strynø Frugthave, Naturpark Åmosen og Camønoen.

Temadagen er åben for alle interesserede. Program, sted, tilmelding og andre praktiske oplysninger findes her

Moduler i foråret 2017


I første halvdel af 2017 udbyder vi to moduler: Stedets betydning – innovation og projektudvikling ogVidenskabsteorier og analysemetoder

De to moduler rummer basale nøgler til alle fire grene på masteruddannelsen: Det konkrete sted med dets særlige ressourcer har stor betydning som ramme for aktivitet og udvikling, og valget af metode er afgørende for de resultater, man kan opnå. 

Modulerne kan tages selvstændigt, og uden at man tager andre moduler på uddannelsen. Man kan også starte med et af dem, hvis man vil bruge flere af uddannelsens tilbud. Begge moduler er obligatoriske, hvis man vil tage hele masteruddannelsen. De er fælles for alle fire grene. 

Tilmeldingsfristen er den 16. december 2016. Læs mere om indhold og praktiske oplysninger:

Stedets betydning – innovation og projektudvikling
Ansvarlige: Dorthe Varning Poulsen, dvp@ign.ku.dk, og Hanne W. Tanvig,  hwt@ign.ku.dk 


Videnskabsteorier og analysemetoder
.
Ansvarlige: Christian Gamborg, chg@ifro.ku.dk, og Tina Hansen,  tih@ign.ku.dk

Om nyhedsbrevet


Nyhedsbrevet om Master i landskab og planlægning udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Redaktør: Hanne W. Tanvig, hwt@ign.ku.dk, tlf. 3058 9820.For at besvare denne email skriv til hwt@ign.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 18. august 2016