Nyhedsbreve – Københavns Universitet

Landmaster > Nyhedsbrev

Stedets betydning ǀ Projektudvikling ǀ Analysemetoder

Bliv klogere på stedets betydning og videnskabsteorier


I foråret 2017 har Master i landskab og planlægning to moduler på programmet:

  • Stedets betydning – innovation og projektudvikling
  • Videnskabsteorier og analysemetoder

Modulerne er åbne for alle. Du behøver ikke at være i gang med en masteruddannelse for at deltage.

Stedets betydning – innovation og projektudvikling handler om de unikke forhold på et sted – i lokalsamfundet, i landskabet, i naturen, som også kaldes de stedbundne værdier. De kan rumme potentiale for udvikling og innovation på mange måder, f.eks. økonomisk, socialt, kulturelt, og kan også være grundlag for at styrke livskvaliteten. Som deltager får du erfaring med at identificere sådanne værdier i praksis og aktivere dem på nye måder (innovation). I modulet arbejder vi med lokale analyser, ligesom du får erfaring med tværfagligt projektarbejde og projektudvikling. En betydelig del af modulet bruges på nærstudier i et udvalgt lokalsamfund, hvor vi også skal opholde os. Få mere at vide hos Hanne Tanvig, hwt@ign.ku.dk, tlf. 3058 9820. 

Videnskabsteorier og analysemetoder kobler deltagernes praksisrelaterede problemstillinger med analyse og diskussion på et videnskabeligt grundlag. Modulet giver kompetencer, der kan bruges på de øvrige moduler. Det er i stigende grad et krav, at man som fagprofessionel kan forholde sig handlingsorienteret og kritisk til skabelse og brug af viden. I modulet ser vi på, hvilke former for viden man typisk trækker på i forhold til landskab og planlægning. Vi gennemgår også, hvad videnskab er som institution, grundlag og metode. Deltagerne introduceres til, hvad et godt (videnskabeligt) argument er, og hvad det vil sige, at praksis er evidensbaseret. Få mere at vide hos Christian Gamborg, chg@ifro.ku.dk, tlf. 3533 1734.

De to moduler svarer hver især til 7,5 ECTS og ligger tidsmæssigt i forlængelse af hinanden.

Se praktiske oplysninger om datoer, tilmelding o.l.  
Læs mere om Masteruddannelsen i landskab og planlægningFor at besvare denne email skriv til hwt@ign.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 29. september 2016