Studieordning

Studieordningen for masteruddannelsen i landskab og planlægning hører under Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU.

Studieordning 2016 (revideret 2020) - Gælder for studerende på masteruddannelsen i landskab og planlægning optaget med start i studieåret 2016/2017 eller senere.

Regler og bekendtgørelser

Undervisnings- og eksamensregler ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Masterbekendtgørelsen er den bekendtgørelse, der fastlægger de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af masteruddannelser.

Eksamensbekendtgørelsen er den bekendtgørelse, der fastlægger rammerne for eksamen på universiteterne.

Karakterbekendtgørelsen er den bekendtgørelse, der ligger til grund for den ny 7-trins karakterskala.